Valikko

Mitä rajapintoja eri palveluissa on avattava?

Liikkumispalvelun tarjoajia koskevia rajapintavelvoitteita on kolme:

  1. Olennaisten tietojen avaaminen vapaasti saataville
  2. Kertalippurajapinnan avaaminen toisille palveluntarjoajille
  3. Puolesta-asiointirajapinnan avaaminen toisille palveluntarjoajille

Se, mikä/mitkä kolmesta rajapintavelvoitteesta koskevat mitäkin toimijaa, riippuu sekä tarjottavasta palvelusta, että siinä mahdollisesti käytössä olevasta varaus- ja lippujärjestelmästä sekä käyttäjätilistä.

Rajapinnan käyttöä rajoittavat ehdot eivät ole sallittuja. Kertalippu- ja puolesta-asiointirajapinnan käyttöehtoja koskee liikennepalvelulain kohtuullisuus-, syrjimättömyys- ja oikeudenmukaisuus

POIKKEUS: Mikäli toiminta on määrällisesti ja alueellisesti pienimuotoista, eikä siinä tarjota julkisesti tuettuja kuljetuksia, ei toimintaa koske velvoite avata lippurajapintoja.

Eri liikkumispalveluita koskevia rajapintavelvoitteita

Päivitetty