Valikko

Rajapintakäytännöt

Liikennepalvelulaki velvoittaa toimijoita avaamaan olennaisten tietojen, kertalipun ja puolesta-asioinnin rajapinnat. Lisäksi laki velvoittaa toimijoita yhteistyöhön rajapintojen avaamisessa. Rajapintakäytännöt auttavat rajapintojen käytöstä sopimisessa ja lain velvoitteiden täyttämisessä.

Rajapintakäytännöt ovat ei-sitovia sopimuskäytäntöjä rajapinnoista sopimiseen

Rajapintakäytäntöjen ja liikkumisenrajapinnat.fi -sivuston materiaalin tarkoituksena on yhdessä alan toimijoiden kanssa jakaa ja kehittää  sopimuskäytäntöjä rajapintojen avaamiseen ja niiden käytöstä sopimiseen.

Kyse ei ole Traficomin määräyksistä tai ohjeistuksesta, eivätkä ne ole oikeudellisesti sitovia. Kyse ei ole myöskään sitovista voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevista tulkinnoista. Rajapintakäytännöt ovat luonteeltaan ei-sitovia suosituksia.

Traficom antaa rajapintoja koskevissa valvonta-asioissa päätöksen, joka on osapuolia sitova siinä ratkaistun yksittäistapauksen osalta. Traficomin valvontatehtävään kuuluvat päätökset ja viranomaisen ohjeistukset löytyvät viraston nettisivuilta www.traficom.fi

uvassa kuvataan rajapinnan käytöstä sopimisen viisi päävaihetta ikonein.
Rajapinnan käytöstä sopimisen viisi vaihetta: 1. Avattavat rajapinnat, 2. Osapuolten luotettavuus, 3. Neuvottelut, 4. Rajapinnan käyttöönotto, ja 5. Käyttö

1. Avattavat rajapinnat

Liikennepalvelulaki velvoittaa toimijoita avaamaan olennaisten tietojen, kertalipun ja puolesta-asioinnin rajapinnat. Lisäksi laki velvoittaa toimijoita yhteistyöhön rajapintojen avaamisessa.

2. Osapuolten luotettavuus

Kertalippu- ja puolesta-asiointirajapinnan avaamiseen velvoitetun toimijan on solmittava sopimus rajapintaa hyödyntävän toimijan kanssa.

Mitä toimijat voivat vaatia toiselta osapuolelta sen luotettavuudesta ja millaisia lain sallimia vaatimuksia esimerkiksi tietoturvan ja tunnistamisratkaisun osalta voidaan asettaa?

3. Neuvottelut

Rajapinnan avaaminen ja hyödyntäminen edellyttävät toimijoiden välistä sopimusta, joka syntyy kahdenkeskisten neuvottelujen tuloksena.

4. Rajapinnan käyttöönotto

Rajapinnan käyttöönotto edellyttää, että toimijat ovat sopineet hyödynnettävän rajapinnan teknisestä toteutuksesta ja rajapinnasta välitettävistä tiedoista.

5. Käyttö

Kun sopimus rajapinnan hyödyntämisestä on saatu tehtyä, alkaa rajapinnan käyttö. Käyttöön liittyy erilaisia vastuukysymyksiä ja rajapinnan voi myös tapahtua muutoksia sen käytön aikana.

Rajapintakäytännöt tekstidokumenttina

Päivitetty