VTT:n selvitys joukkoliikenteen matkatietopalveluiden digitaalisesta infrastruktuurista

Teknologian tutkimuskeskus VTT julkaisi selvityksen Suomen digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteesta, haasteista, tulevaisuuden tavoitteista sekä toimintamalleista ja toimenpiteistä tavoitetilan saavuttamiseksi sisältäen suuntaa-antavan tarkastelun toimenpiteiden edellyttämästä resursoinnista ja jalkauttamisesta.

"VTT selvitti yhdessä keskeisten joukkoliikennetoimijoiden kanssa digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteen, kehitystarpeet sekä organisoitumismallit ja toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Tavoitteena on tehdä joukko- ja jaetusta liikenteestä aito vaihtoehto yksityisautoilulle päästöjen vähentämiseksi ja yritysvetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Kattava, laadukas digitaalinen matkatieto ja siihen perustuvat palvelut ovat keskeisiä keinoja houkuttelevuuden lisäämiseksi." (VTT:n lehdistötiedote 27.10.2020)